Institut VmV

Institut für Vorsorge und moderne Vitalstoffmedizin (Institut pro prevenci a moderní medicínu vitálních látek) je složen z týmu kvalifikovaných lékařů, vědců v oblasti výživy a expertů na zdraví. Ti se v roce 2008 sjednotili, aby společně prozkoumali nové cesty boje proti nejrůznějším onemocněním. Institut se věnuje výzkumu a rozvoji nutriční medicíny - tzv. ortomolekulární medicíny.

Tým pod vedením dr. Haralda Hüthera chce prostřednictvím těchto stránek zpřístupnit své poznatky a závěry. Každý by měl mít možnost, aby na základě znalosti těchto informací předcházel různým nemocem, nebo aby zmírnil jejich příznaky.

Prevence se posledních letech dostává čím dál více do povědomí veřejnosti. V medicíně a našem zdravotním systému dochází k určitému průlomu. Lidé pochopili, že své zdraví mohou ovlivnit jen svojí zodpovědností a vlastní iniciativou.

Je známo, že v posledních desetiletích vedlo naše zdravotnictví nemocné spíše k nesamostatnosti. Pro mnohé z nás je proto stále těžké převzít zodpovědnost za sebe sama a tedy i za své zdraví. Náš institut by Vás v tomto rozhodnutí chtěl podpořit a na této nelehké cestě Vám pomoci.

Institut VmV rozhodně není jen pro nemocné, ale i pro ty z nás, kteří jsou ještě zdraví a zdravými také chtějí zůstat.

Váš kolektiv VmV

www.institut-vmv.de